Noodtandarts bij spoedgevallen

Wat is een spoedgeval?

Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer “spoedgeval”. Zo zijn uitgevallen vullingen, losse (nood-)kronen of -bruggen geen spoedgevallen.

Onhoudbare kiespijn, een uitgeslagen of afgebroken tand door een ongeval en een nabloeding na tandheelkundige behandeling vallen echter wél onder de spoedgevallenregeling. Het gaat hier dus in principe om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kan worden.

Bij een uitgeslagen of afgebroken tand is het belangrijk dat men binnen 2 uur na het ongeval arriveert bij de tandarts. Na deze periode is het niet meer mogelijk om de tand terug te plaatsen.

Voor onze patiënten geldt de volgende regeling:

  • Tijdens openingstijden kunt u altijd bellen naar onze praktijk 010 41 60 085.
  • Buiten de openingstijden, gedurende het weekend en tijdens de feestdagen op nummer  010 45 52 155.

Als u de telefoniste van de spoedgevallendienst belt, zal zij eerst een aantal vragen stellen om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een spoedgeval, en of behandeling van uw klacht niet redelijkerwijs kan worden uitgesteld. Als er sprake is van een spoedgeval, zal zij u vervolgend doorverwijzen naar de dienstdoende tandarts. Het komt vaak voor dat de behandeling die door de dienstdoende tandarts is gestart, door uw eigen tandarts wordt voortgezet.

Voor patiënten van andere tandartsen geldt het volgende:

  • Bij klachten tijdens kantooruren neemt u contact op met uw eigen tandarts.
  • Bij afwezigheid tijdens kantooruren van uw eigen tandarts neemt u contact op met de waarnemend tandarts die door uw eigen tandarts als zodanig is aangewezen. De naam en het telefoonnummer van de waarnemend tandarts worden op het antwoordapparaat van uw eigen tandarts genoemd.

Belangrijk!

Onze intentie is om onze eigen patiënten zoveel mogelijk zelf te helpen daarom raden wij u aan om in de eerste instantie de praktijk te bellen 010 41 60 085 en de voicemail geheel af te luisteren. Als u geen alternatief wordt geboden dan raden wij u aan om een email te sturen naar info@mondzorgaveling.nl. Indien onze reactie langer dan een uur op zich laat wachten dan kunt u als laatste redmiddel bellen met het algemene spoedgevallendienst 010 45 52 155.

Klantenervaringen

Onafhankelijke overzicht van het zorgaanbod in Nederland.

Waardeer ons >>

Wij zijn aangesloten bij