Nazorg

Nazorg na een tandheelkundige behandeling

U heeft zojuist een restauratie gekregen waarbij een verhoogde kans op napijn aanwezig is. De grootte en diepte van het gerestaureerde defect zijn van invloed op het resultaat van de behandeling op termijn. Hoe groter het defect, des te langer wordt er geboord dichter bij het zenuwweefsel.

Meestal gaat het om een milde pijn waarbij geen pijnstillers nodig zijn, omdat het zenuwweefsel zich snel herstelt va de ingreep. De pijn kan scherp, dof of zeurend zijn van karakter zijn waarbij u duidelijk de kies kunt aanwijzen. Mocht de pijn eerder verergeren dan toenemen, neem u dan contact met ons op.

Houdt rekening met onderstaande situaties:

 • Soms wordt er tandvlees weggehaald om een ideale situatie te creëren voor de vulling. De pijn die hierbij hoort is meteen na het uitwerken van de verdoving merkbaar en neemt geleidelijk af. Bij druk uitoefenen op het tandvlees neemt de pijn toe. Ook kan het tandvlees een beetje bloeden bij het poetsen of bij het gebruiken van een tandenstoker of dental floss. Hier hoeft u zich niet ongerust over te maken, omdat het tandvlees snel herstelt.
 • Pijn bij diepe vullingen komt voor doordat de tandarts veel weefsel weg heeft moeten halen. Hierdoor raakt de zenuw in de  desbetreffende tand/kies geïrriteerd. Of de pijn van tijdelijke aard is,  is moeilijk te voorspelen. Omdat er vaak sprake is van een herbehandeling wegens het vervangen van een oude vulling, is hier de kans op napijn groter. Onder oude vulling (zeker bij de grotere amalgaam vulling) zijn er wegens druk in de loop der tijd scheurtjes ontstaan, welke pijn kunnen veroorzaken.
 • Soms is een vulling te hoog ondanks de voorzorgsmaatregelen. Dit komt omdat uw gewrichten na lang openhouden van uw mond tijdelijk niet goed op elkaar passen en de verdoving het u lastig maakt de juiste verhoudingen waar te nemen. Hoge vullingen kunnen(vertraagd) ook pijn veroorzaken. In dit geval is een bezoek aan de tandarts aangewezen. De pijn neemt snel na het verlagen van de vulling af. Of een vulling te hoog is, kunt u meestal goed voelen wanneer u de kiezen op elkaar doet. De pijn neemt toe als u gaat eten of de kiezen op elkaar doet en is minder zodra u de mond open doet. Na enige tijd zult u een toename aan pijn waarnemen bij het nuttigen van koude of warme dranken en spijzen. Gaat deze pijn na enige tijd spontaan over, dan is het raadzaam dit bij een volgende bezoek aan de praktijk te melden. Een ontsteking van de zenuw na een diepe vulling hoeft niet altijd met pijn gepaard te gaan. Het kan ook jaren goed gaan  voordat er pijn optreedt. Daarom zijn de reguliere controles belangrijk om op tijd de ontsteking op te sporen en te behandelen.
 • Wordt de pijn desondanks toch  ondraaglijk dan is een wortelkanaalbehandeling meestal enige aangewezen behandeling omdat we er dan vanuit gaan dat de zenuw onherstelbaar beschadigd (ontstoken) is.
 • Mocht de behandeling in de onderkaak onder lokale verdoving plaats gevonden hebben, waarbij uw lip en tong meestal verdoofd raken dan is het zinvol om met eten te wachten tot de verdoving volledig is uitgewerkt, omdat makkelijk op de ongevoelige lip kan worden gebeten.

Het is zeer lastig om pijn te voorspelen, wij doen er alles aan om de behandeling succesvol te laten verlopen door voorafgaand en tijdens de behandeling voorzorgsmaatregelen te nemen.

Wellicht wordt u ongerust na het lezen van de bovenstaande  informatie. Realiseert u zich dan, dat genoemde problematiek beperkt voorkomt.

U heeft zojuist een wortelkanaalbehandeling ondergaan aan een kies of tand met een of meerdere wortels, de behandeling is er op gericht de genezing van bestaande ontstekingen in en rond de wortel te bevorderen, indien er nog sprake was van een waarneembare ontsteking, dan diende de behandeling ter voorkoming ervan.

De kanalen zijn daartoe zo goed mogelijk gereinigd en zodanig opgevuld opdat ongewenste stoffen of organismen in het kanaal het liefst volledig zijn verwijderd. De vulling dient om herhaling te voorkomen. Rond de wortelpunt ontstaat vrijwel altijd een lichaamsreactie, die soms enige pijn kan veroorzaken. De mate waarin deze pijn zich manifesteert wisselt van geval en duurt meestal niet langer dan een Viertal dagen.

Na tien dagen bent u doorgaans klachtenvrij. Enig geduld is dus soms noodzakelijk. Een eenvoudige pijnstiller als paracetamol is meestal voldoende om de pijn draaglijk te houden. Indien er bij aanvang van de behandeling sprake was van een of meer geïnfecteerde kanalen, is er iets meer kans op napijn gepaard  gaand met wat zwelling. Mocht u de gang van zaken niet vertrouwen, belt U dan gerust op. Een geruststellende stem is vaak troostend. Indien de pijn niet op de genoemde wijze valt te onderdrukken, kan een recept voor een stevigere pijnstiller nuttig zijn.

Antibiotica leveren achteraf een te verwaarlozen effect en zijn derhalve af te raden. Of een behandeling succesvol is verlopen, valt pas na een jaar enige zekerheid te constateren met behulp van een röntgenfoto. Complicaties als kleine zijkanaaltjes, een verborgen kanaal of een mislukte afsluiting kunnen de oorzaak zijn van het falen van de ingreep.

Mocht de behandeling in de onderkaak onder lokale verdoving plaats gevonden hebben, waarbij uw lip en tong meestal verdoofd raken dan is het zinvol om met eten te wachten omdat makkelijk op de ongevoelige lip kan worden gebeten.

De genezing van de extractie wond van een (verstands) kies verloopt doorgaans beter indien de onderstaande adviezen in acht worden genomen.

 • Na de extractie is eten wat lastig. Het verdient dus aanbeveling van tevoren te eten.
 • Om de kans op napijn te verminderen is het zinvol 1 uur voor de behandeling Ibuprofen 600 mg in ( alleen op recept verkrijgbaar) in te nemen. (of 3x 200 mg. Te koop bij de drogist of apotheek).
 • De gaastampon die na het trekken op de wond wordt gedaan, dient ongeveer 1 uur op z’n plaats  gehouden te worden. Dit wordt bereikt door de kiezen op elkaar te houden.
 • Na verwijdering van de tampon : niet meer spoelen en niet met grote slokken drinken.
 • De extractie wond de eerste twaalf uur zoveel mogelijk ontzien bij het eten, het liefst vloeibaar voedsel gebruiken.
 • De eerste vijf uur beslist niet roken en geen alcohol gebruiken.
 • Bij nabloeding een nieuwe gaastampon gedurende een uur dichtklemmen.
 • Doorgaans is de eerste napijn met een eenvoudige pijnstiller te bestrijden.
 • Indien daags na de extractie de pijn toeneemt en / of er zwelling optreedt, kunt u het beste contact met ons opnemen. Houdt u er dan rekening mee dat de wondgenezing is gestoord en de onaangename gevolgen hiervan ongeveer 10 dagen kunnen duren.
 • Een gestoorde wondgenezing komt in de bovenkaak slechts sporadisch voor.

Na de preparatie van een kroon of een brug gaat de gemaakte afdruk naar de tandtechnicus, die op de gipsmodellen de restauraties gaat vervaardigen. Doorgaans duurt het dan ongeveer drie weken alvorens deze weer terug zijn in de praktijk.

Wat kunt u verwachten na de behandeling?

De periode direct na de preparatie wordt gekenmerkt door de uitwerking van de anesthesie, die meestal zo’n drie uur aanhoudt. Het is verstandig om bij verdoving van de onderkaak pas weer te gaan eten nadat het gevoel in de lip terig is. Lip bijten is niet prettig omdat dit kan leiden tot traumatisering van de lip.

Om de afdruk te vereenvoudigen wordt rondom de preparatie tussen de wortel en het tandvlees een retractiedraad aangebracht. Dit wordt weer verwijderd na een geslaagde afdruk. Na verwijdering is het mogelijk dat rondom de kroon een wat beurs gevoel aanwezig blijft. Na een paar dagen is, dit gevoel verdwenen.

Gevoeligheid bij koude of warmte prikkels zijn meestal het gevolg van een lekkend noodkroontje vanwege het oplossen van het cement.

Gedurende deze periode wordt de preparatie tijdelijk voorzien van een noodkroon, die aan de stoel wordt vervaardig op basis van de oorspronkelijke vorm. Deze noodkroon is vervaardigd uit kunsthars en wordt vastgezet met een tijdelijke cement.

Omdat de kunsthars enigszins poreus is, is het mogelijk dat kleverige voedsel zich hecht aan het oppervlak, waardoor de kroon los kan maken. Gedurende de periode na preparatie en voor het definitieve plaatsen van de kroon is het derhalve verstandig dit soort voedsel (drop, toffees en kauwgom) te vermijden.

Reiniging met behulp van flosdraad en tandenstokers kan tot vergelijkbare gevolgen leiden. Dus ook hiermee terughoudend zijn.

Mocht de kroon toch loskomen en is de periode tot aan het plaatsen nog langer dan twee dagen, dan is het verstandig deze terug te laten zetten. Vergeet in dit geval niet de kroon of delen daarvan mee te nemen.

U zult binnenkort een behandeling ondergaan (of U heeft deze al ondergaan) waarbij op chirurgische wijze een of meerdere implantaten bij U in de kaak zijn geplaatst. Omdat de chirurgische procedure per geval sterk kan variëren is het lastig om post- operatieve standaard protocollen te maken.

Wel zijn er een aantal voorzorgsmaatregelen aan te bevelen:

 • Pre- operatief dient U een aantal  recepten te hebben gekregen. Het gaat voornamelijk om een antibioticum prophylaxe (1 uur voor de ingreep in te nemen) pijnstillers en een chloorhexidine spoeling .
 • In sommige gevallen krijgt U een middel om U te helpen ontspannen ( U mag dan niet zelf auto rijden!.)
 • Post- operatief: direct na de ingreep kunt U beginnen met het koel houden van de wond om de zwelling te minimaliseren. Dit doet U door een koude compres (bij de apotheek te koop) of een doek met ijs uit de koelkast gedurende 10 minuten tegen Uw wang te houden. Na elke 10 minuten neemt u 10 minuten rust.
 • Deze procedure is slechts de eerste 24 uur na de ingreep zinvol.
 • De eerste dagen na de ingreep bevelen wij zacht voedsel aan. Dit kan ook weer sterk variëren per ingreep. Bijvoorbeeld bij implantaten als steun voor prothese dient de prothese de eerste twee weken niet gedragen te worden. De prothese is als het goed is , aangepast aan de nieuwe situatie
 • U dient direct contact met ons op te nemen in geval van: nabloeding (wanneer het bloeden 4uur na de ingreep nog niet is opgehouden). Zwelling die 48 uur na de ingreep erger wordt. Zeker wanneer er tevens sprake is van toenemende pijn.
 • De eerste 24 uur na de ingreep mag u NIET uitgebreid spoelen. Dit om nabloeding te vermijden.
 • Reiniging is ter plaatste uitsluitend mogelijk met behulp van een chloorhexidine spoeling, die bij de drogist of apotheek te verkrijgen zijn onder de merknamen Corsodyl of Perio-aid. Andere plaatsen in de mond dienen uiteraard gewoon met de tandenborstel gereinigd te worden.
 • Vermijdt grote inspanningen en saunabezoek de eerste week na de ingreep.
 • Roken en alcoholgebruik worden ten zeerste afgeraden. Hierdoor is beïnvloeding van de wondgenezing mogelijk, met als gevolg een implantaat dat niet vast groeit. Een eenvoudige pijnstiller als paracetamol is doorgaans afdoende om de postoperatieve pijn te onderdrukken. De hechting heeft tot doel het tandvlees stabiel te laten hechten aan de onderliggende weefsels. Het verdient daarbij aanbeveling om gedurende een week de plek waar de ingreep heeft plaats gevonden met rust te laten. Mocht er in deze week een hechting los gaan. Dan geen paniek: meestal is het optimale effect van de hechting na drie dagen reeds bereikt.
 • Twijfelt U bel dan gerust. Een week na de behandeling wordt U verwacht voor nazorg en/of eventuele verwijdering van de hechting u krijgt daarna een vervolgafspraak (of heeft gekregen) voor nadere controle.

Thuisbleken

U heeft van ons een bleeklepel en bleek gel meegekregen. Hieronder vindt u informatie die u kunt lezen voor het geval dat u daar behoefte aan heeft. u kunt ervoor kiezen om ’s nachts te bleken of overdag. Wij raden aan ’s nachts te bleken omdat u dit ongeveer 8 uur onafgebroken kunt doen.  Als u ’s nachts gaat bleken betekent dit dat u ’s avonds voor het slapen gaan en na het tandenpoetsen de bleeklepel draagt.  Op de plaats van elke tand die gebleekt moet worden doe je een klein dotje bleekgel ter grootte van een speldenknop. Indien u teveel bleekgel gebruikt, loopt het over de bleeklepel heen en dit kan irritatie van het tandvlees veroorzaken. Indien u toch teveel hebt gebruikt, kunt u dit met een tissue verwijderen. Doe de bleeklepel in je mond en schuif iets aan om je voortanden. Druk daarna, beginnend achterin op je kiezen en dan naar voren op je tanden de beugel goed aan. Doe de bleeklepel uit door met je nagels aan de rand bij de kiezen te trekken. Doe dit met beide handen aan de buitenkant links en rechts van je beugel. De bleekperiode duurt maximaal 7 nachten. Indien deze periode niet voldoende resultaat geeft, mag u na overleg eventueel langer bleken. Soms kan tijdens de bleekperiode gevoeligheid optreden. In dit geval moet u 1 dag overslaan. Blijft het daarna nog gevoelig, neem dan contact op met de praktijk. Tijdens de gehele bleekperiode is het van belang dat u zo weinig mogelijk rode wijn, tabak, koffie en thee gebruikt. U kunt de overgebleven bleekgel bewaren in de koelkast voor het geval u in de toekomst nog een periode wilt bleken. Ook is het verstandig om een kleurloze fluoride spoeling te gebruiken vooral bij gevoelige tanden.

Indien u ervoor kiest om overdag te bleken dan is dragen van de bleeklepel  4 uur – 6 uur voldoende. Bewaar de bleeklepel voor een eventuele volgende keer.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen:

 • Regelmatige controles door de tandarts en mondhygiënist zijn belangrijk zowel vóór als na het bleken om een gezonde glimlach te behouden.
 • Als u vragen hebt over het juiste gebruik van dit product, raadpleeg dan uw tandarts zo snel mogelijk.
 • Een klein percentage patiënten ondervindt gevoeligheid tijdens het bleken. Als dit plaatsvindt, verwijder dan de bleeklepel en neem contact op met uw tandarts. Indien uw tanden gevoeliger worden tussen het bleken in, dan kunt u de frequentie van het bleken terugbrengen naar om de dag of bijvoorbeeld 2 x per week.
 • Voedsel en vruchtensappen met een hoog citroenzuurgehalte kunnen gevoelige tanden veroorzaken.
 • Sommige patiënten krijgen tijdelijk een ongemakkelijk gevoel van tandvlees, lippen, keel of tong. Als deze symptomen langer dan twee dagen aanhouden of langzamerhand erger worden, bel dan uw tandarts. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal binnen 1-3 dagen nadat de behandeling is stopgezet.
 • Koffie, tabak en andere producten kunnen ervoor zorgen dat uw tanden in de loop der tijd weer verkleuren. Als dit gebeurt, kunnen de tanden in een paar nachten opnieuw worden gebleekt met Opalescence. Gebruik geen tabaksproducten gedurende de dagen dat u aan het bleken bent.
 • Tanden zijn van nature donkerder langs de tandvleeslijn. Het bleken van deze plaatsen kost wellicht meer tijd dan de rest van het tandoppervlak; deze plaatsen blijven dan ook meestal iets donkerder.
 • Sommige oude amalgaam- of “zilveren” vullingen kunnen een donkere, paarse kleur achterlaten in uw bleeklepel; dit is normaal.
 • Het bleekmiddel moet op een plaats worden bewaard waar het niet aan zon of hitte wordt blootgesteld.
 • Gooi eventuele ongebruikte bleekgel weg, nadat de behandeling is voltooid.
 • Houd Opalescence buiten het bereik van kleine kinderen.
 • Gel of spoelmiddelen niet inslikken. Het product bevat peroxide en kan fluoride bevatten; het inslikken van grote hoeveelheden kan schadelijk zijn.
 • Zwangere vrouwen dienen hun tanden niet te bleken.
 • Tandvullingen en -kronen worden door het bleken niet beïnvloed en behouden hun “oude” kleur en kunnen daardoor relatief donkerder worden t.o.v. de gebleekte tanden.

Klantenervaringen

Onafhankelijke overzicht van het zorgaanbod in Nederland.

Waardeer ons >>

Wij zijn aangesloten bij